Deel dit artikel:

Workshop nachtvaren motorbootvaarders

In de zomer is het lang licht en varen we over het algemeen bij daglicht. Wordt het eind juni eigenlijk wel helemaal donker? In, met name het naseizoen, korten de dagen al aanzienlijk en kan het voorkomen dat we noodgedwongen met schemer of al in het donker de haven opzoeken.

“Mij is dat een keer in januari overkomen, toen ik een schip van Makkum naar Meppel moest brengen. Bij aankomst in de buurt van Genemuiden was het al aardedonker en van maanlicht was geen sprake” aldus Con Struyken, één van de initiatiefnemers van deze workshop. “Van belang is, dat in het donker alles een andere dimensie heeft. Afstanden zijn moeilijk in te schatten en een onverlichte doorvaart vanaf groter water naar een kanaal o.d. is moeilijk te verkennen. Toch is ’s nachts varen ook heel mooi. Ik herinner me een tiental 24 uurs races op het IJsselmeer; zowel met slecht en met mooi weer. Opvallend was, dat bij maanlicht het zicht juist heel goed was. En elke lichtboei, die we moesten vinden was van ver al herkenbaar aan het licht en de bijbehorende karakteristiek. Veelal was het juist in het schemerlicht lastiger; vooral in de ochtendschemering als de vermoeidheid meespeelde”.

Het Watersportverbond heeft met de oprichting van het Platform Motorboot de ambitie geformuleerd om producten, activiteiten en diensten te ontwikkelen, die aansluiten bij de behoefte van motorbootvaarders. Verenigingen, aangesloten bij het Watersportverbond, kunnen over deze producten, activiteiten en diensten beschikken, dan wel er gebruik van maken. Het Platform Motorboot is inmiddels op vele fronten aan het werk. Een vroeg resultaat is deze workshop Nachtvaren. Deze workshop kan door iedere vereniging worden uitgevoerd en bevat vele aanbevelingen voor de deelnemers, maar ook voor de organisatoren van de workshop. Iedere vereniging heeft ervaren mensen als lid die deze workshop kunnen geven en de kwaliteit kunnen borgen. Een vereniging dient zich natuurlijk goed voor te bereiden met deze ervaren mensen.

Verenigingen die interesse hebben kunnen dat hier kenbaar maken. Nadat de animo duidelijk is, zal er in goed overleg een planning worden gemaakt. Aan de workshop zijn geen kosten verbonden.

naar boven