Algemene info

We stellen veel eisen aan ons vaarwater, hier zijn diverse regels en wetten aan verbonden. Met welke regels en wetten krijg jij te maken als motorbootvaarder? En hoe treden wij op als belangenbehartiger?

naar boven