Regels & Wetgeving

Op het water zijn er veel factoren waar je rekening mee moet houden als motorbootvaarder. Welke vaarregels moet je kennen, wat houdt de gedragscode in en hoe ga je om met het milieu en beschermde natuurgebieden?

Gedragscode
Net als in het dagelijkse leven wordt er op het water ook van je verwacht je medemens te respecteren. Het is aan alle watersporters om respectvol te handelen op en om het water, het gedrag van sommige recreanten blijkt een grote ergernis op het water te zijn. Want hoe vervelend is het wanneer jouw rustige vaartocht wordt verstoord door een boot met de muziek op standje discotheek?
Lees hier meer>>

Vaarregels
Net als op de weg krijg je ook op het water te maken met regels en wetgeving. Om voor iedereen watersport zo leuk en plezierig mogelijk te houden, is het belangrijk dat je deze regels naleeft. Wanneer verleen je voorrang aan je mede watersporter, en wie is er verantwoordelijk voor de naleving van de diverse regels?
Lees hier meer>>

Milieuwetgeving
Als watersporters is het belangrijk dat we rekening houden met het milieu. De kwaliteit van het vaarwater vinden we namelijk belangrijk, niet alleen voor ons, ook voor de generaties die na ons komen. Waar moet je aan denken als je rekening wilt houden met het milieu op het water?
Lees hier meer>>

Natura 2000
Als watersporter maken we veel gebruik van onze natuur, tegelijkertijd willen we deze ook beschermen. Daarom is de Natura 2000 in Europa van kracht, het Europese netwerk van natuurgebieden waar de biodiversiteit op peil gehouden moet worden. In veel Natura 2000 gebieden zijn afspraken gemaakt over bevaarbaarheid. Controleer vooraf altijd wat de geldende (gedrags)regels zijn.
Lees hier meer>>

naar boven