Milieuwetgeving

Als watersporters is het belangrijk dat we rekening houden met het milieu. De kwaliteit van het vaarwater vinden we namelijk belangrijk, niet alleen voor ons, ook voor de generaties die na ons komen. Waar moet je aan denken als je rekening wilt houden met het milieu op het water?

Milieuwetgeving
Een echte wetgeving voor het milieu is er (nog) niet op het water, maar we vinden het milieu wel heel belangrijk. Daarom hebben we samen met andere organisaties een brochure opgesteld waarin we duidelijk maken hoe je op een eenvoudige manier rekening houdt met het milieu. We hebben het hier namelijk over nog niet bestaande wetgeving, maar er zijn op Europees niveau wel richtlijnen opgesteld die stevige eisen stellen aan de waterkwaliteit in de nabije toekomst. Daarbij wordt ook gekeken naar de kleintjes, en dat zijn wij, de watersporters. Om er nu al voor te zorgen dat we ons goed gedragen op het gebied van milieuvriendelijkheid, dan zal het met de regels in de toekomst wel meevallen. Zo behouden we de kwaliteit van het vaarwater voor onszelf en de generaties na ons. In de brochure ‘Milieuzorg, zo doe je dat!’ wordt op een praktische manier uitgelegd hoe je door technische aanpassingen aan je schip milieuvriendelijker vaart en hoe je hiermee omgaat. Het is vaak een kleine inspanning die veel oplevert. Lees hier de brochure en ga ook goed om met het milieu.

naar boven