Natura 2000

Als watersporter maken we veel gebruik van onze natuur, tegelijkertijd willen we deze ook beschermen. Daarom is de Natura 2000 in Europa van kracht, het Europese netwerk van natuurgebieden waar de biodiversiteit op peil gehouden moet worden.

Natura 2000
Economie en ecologie kan in een gebied veel spanning opleveren, we vinden economie belangrijk maar dit moet niet ten koste gaan van de ecologie. In Nederland zijn er 162 Natura 2000 gebieden aangewezen, hiervan worden 50 a 60 gebieden gebruikt voor de watersport. Dit zijn onder andere het IJsselmeer, de Wadden, het Deltagebied en de grote rivieren. Van al deze natuurgebieden worden de begrenzing en de natuurdoelen opgesteld. Wij proberen alle watersporten mogelijk te maken in de Natura 2000 gebieden, wel zijn er gebieden waar zones voor tijd en ruimte zijn ingesteld. Alle diverse vaargebieden worden apart bekeken en hiervoor worden regels opgesteld. Door samen te werken met vrijwilligers die de verschillende gebieden goed kennen zijn haalbare beheerplannen opgesteld. Door de Natura 2000 blijven de vaargebieden niet alleen aantrekkelijk, maar ook bevaarbaar.

 

naar boven