Vaarregels

Net als op de weg krijg je ook op het water te maken met regels en wetgeving. Om voor iedereen watersport zo leuk en plezierig mogelijk te houden, is het belangrijk dat je deze regels naleeft. Wanneer verleen je voorrang aan je mede watersporter, en wie is er verantwoordelijk voor de naleving van de diverse regels?

Vaarregels
Voordat je het water op gaat ken je natuurlijk de vaarregels. Hierin staan onder andere alle verkeersregels, seinen en lichten op het water. In de Wateralmanak deel 1 lees je deze terug, het is daarom belangrijk dat je deze altijd aan boord hebt. De laatste herziening is van 1 december 2004, hier zijn wij nauw bij betrokken geweest. Het resultaat mag er wat ons betreft zijn, de positie van kleine schepen ten opzichte van grote schepen is bijvoorbeeld verbeterd. Ook is de tekst een stuk leesbaarder en begrijpelijker geworden voor iedereen. Belangrijke veranderingen in de vaarregels zijn dat de stuurboordwal-regel belangrijker wordt dan de regel klein wijkt voor groot. Wanneer een klein schip in een kanaal of vaargeul de stuurboordzijde volgt, dan moet een groot schip voorrang verlenen aan het kleine schip. Volgt een schip niet de stuurboordwal, dan geldt de klein wijkt voor groot regel. Wij raden je aan alle nieuwe vaarregels te kennen voor je het water opgaat. Hiermee voorkom je vervelende situaties en boze collega-schippers. Het is overigens ook verplicht voor alle schepen, behalve kleine open schepen, om het bijgewerkte exemplaar van het geldige Binnenvaartpolitiereglement aan boord te hebben.

 

naar boven