Deel dit artikel:

Nieuwe verbeteringen Turfroute in Gorredijk

7 april 2015 - De Turfroute gaat er voor watersporters steeds meer op vooruit. In Gorredijk start provincie Fryslân deze maand met werkzaamheden langs en in het water bij Loevestein. Naast baggeren staat het werk in het teken van het verruimen van de bocht en het aanbrengen van nieuwe oeverbescherming. De werkzaamheden zijn voor 13 mei, de dag waarop de route weer open gaat, klaar.

Door het water bij Loevestein te baggeren naar een diepte van 1.50 meter is ook dit deel van de vaarroute straks toegankelijk voor boten uit de DM-klasse. Deze vaartuigen hebben een diepgang van 1.30 meter. Het flauwer maken van de bocht is nodig, omdat dit een knelpunt is voor vaarrecreanten. De nieuwe, duurzame oeverbescherming heeft een natuurlijke uitstraling en een lange levensduur. Bovendien houdt deze constructie het water rustiger dankzij ruggetjes van stortsteen die de golven breken.

Overlast nihil
Het werk wordt uitgevoerd door aannemers Nagelhout en Van der Meulen, beiden uit Woudsend. Doordat dit grotendeels vanaf het water gebeurt, is de overlast nihil. De werkzaamheden zijn onderdeel van Het Friese Merenproject van provincie Fryslân. Met dit project wil de provincie het Friese vaargebied aantrekkelijker maken voor watersporters. Voor de verbeteringen aan de Turfroute is in totaal 10 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 100.000 euro voor het deel bij Loevestein. Dit in het kader van de gebiedsontwikkeling rond de nieuwe N381.

Nieuwe voorzieningen Kalkovens
Al eerder vonden er werkzaamheden plaats langs de Turfroute in Gorredijk. In 2013 kwam er een trailerhelling bij de Kalkovens, zodat recreanten daar gemakkelijk hun boot in het water kunnen laten glijden. Ook zijn er op deze plek extra aanlegvoorzieningen aangebracht. Begin mei is de opening van het nieuwe sanitairgebouw op de Kalkovens.

Voor meer informatie kunt u bellen met Wilma Nabring-Hooijsma van Het Friese Merenproject, tel. 0513 640017. Dit persbericht is te vinden op www.fryslan.frl en www.friesemeren.nl.

naar boven