Deel dit artikel:

Historische schutkolk van Panheel wordt veiliger voor de recreatievaart

Rijkswaterstaat begint maandag 3 oktober met de renovatie van de oude schutkolk van sluis Panheel. RWS nieuwsbericht van 30 september 2016. Voor de recreatievaart wordt het gebruik van deze oude monumentale schutsluis veiliger door 12 zogeheten haalbuizen aan te brengen. De reeds langer geplande onderhoudswerkzaamheden vangen maandag 3 oktober aan en zullen tot zaterdag 29 oktober duren.

Deze unieke sluiskolk, gelegen aan het kanaal Wessem-Nederweert, met zijn 2 spaarbekkens, dateert van 1928 en is opgenomen op de monumentenlijst.

Om te voldoen aan de huidige en toekomstige technische eisen, wordt er groot onderhoud aan de oude sluiskolk van Panheel uitgevoerd. De naastgelegen sluiskolk, welke dateert van 1992, blijft normaal in gebruik.
Helaas is de oude kolk, met een verval van 8 meter, niet erg watersportvriendelijk vanwege zijn verhaalkommen in de sluiswand zonder flensrand waardoor de lijnen er snel vanaf kunnen glijden met alle kwalijke en gevaarlijke gevolgen van dien. Bovendien staan op de sluiswand beugels waar men de lijnen door moet halen, wat voor menige waterrecreant bij bv. zijwind voor gevaarlijke situaties kan zorgen.

Als Regioteamlid van de regio Limburg van het Watersportverbond, heb ik vele jaren lang deze onveilige situatie bij RWS aangekaart en voorstellen gedaan tot het beëindigen van deze gevaarlijke toestand voor de watersporter.

Nu men besloten heeft om groot onderhoud uit te voeren was de gelegenheid daar om onze wens, om zg. verhaalbuizen in de sluiswand aan te brengen, op te nemen in het onderhoudsplan. Samen met RWS hebben wij de mogelijkheden bekeken en heb ik nog mijn ervaring en foto’s kunnen toevoegen van eerdere reizen waar ik zulke verhaalbuizen ben tegengekomen. 

Als watersporter en regelmatige gebruiker van deze sluis ben ik dan ook blij dat er besloten is om bij de onderhoudswerkzaamheden deze glijstangen aan te brengen. Om het schutproces voor de recreatievaart te vergemakkelijken en daarmee de veiligheid te vergroten, worden op 12 plaatsen verticaal over de sluiswand zogeheten haalbuizen aangebracht. Deze haalbuizen zullen aan het beging cq einde van de kolk aangebracht worden waardoor automatisch de beroepsvaart van de recreatievaart wordt gescheiden.

Een haalbuis kan worden gebruikt om het schip aan vast te leggen in de sluis. Tijdens het zakken en stijgen van het water wordt het touw langs de buis geleid. In tegenstelling tot de huidige situatie met haalkommen is het dan niet meer nodig om tijdens het schutten het touw geregeld over te plaatsen naar een andere haalkom.

 Jo Dohmen
Lid regioteam Limburg van het Watersportverbond

naar boven