Deel dit artikel:

Provincie Friesland waarschuwt voor gele boeien met slobeend

Van 1 oktober tot 1 april liggen de gele winterrustboeien weer in het water. "Vaar dit gebied niet in", aldus de Provincie Friesland.

De boeien markeren gebieden langs de ondiepe randen D van:

  • De Snitser Mar;
  • Wite Brekken en Swarte Brekken;
  • Aldegeaster Brekken;
  • Fluezen;
  • Alde Feanen.

De rustgebieden liggen vooral langs de ondiepe randen van de meren en nooit in vaargeulen. Er wordt aan watersporters gevraagd de gebieden niet in te varen. Vogels kunnen dan in deze zogenaamde Winterrustgebieden in alle rust overwinteren.

Winterrustgebieden tussen 1 oktober en 1 april
Gedeputeerde Johannes Kramer: “De Fryske Marren en de Alde Feanen zijn gebieden met uitzonderlijke natuurwaarden. Ze horen bij het Natura2000 netwerk. Vogels, zoals de slobeend, overwinteren in deze gebieden. Wij hebben de verantwoordelijkheid om de vogels in deze gebieden te beschermen."

Winterrustgebieden voor rust in de winter
Watervogels zoals de slobeend, het nonnetje en de wintertaling overwinteren in de Friese Meren en de Alde Feanen. De vogels hebben de winterrustgebieden nodig om voldoende aan te sterken voordat ze naar hun zomergebieden vertrekken om te nestelen. Iedere keer dat ze onnodig opvliegen verliezen ze wat van hun energievoorraad.

De invloed van watersporters op een natuurgebied

Veel liefhebbers van de watersport trekken er ook in de wintermaanden op uit. Met roeiboot, sloep, motorjacht, zeilboot of kano. De aanwezigheid en het gedrag van mensen en hun vaartuigen kunnen leiden tot verstoring van de vogels. Vaak al vanaf enkele honderden meters afstand. Vooral bij grote groepen watervogels kan een enkel vaartuig al voor veel onrust zorgen. Uiteindelijk kunnen vogels bij teveel verstoring een gebied gaan mijden.

naar boven