Deel dit artikel:

Provincie Groningen zoekt naar oplossing spoorbrugprobleem

12 april 2017 - Gedeputeerde Staten van Groningen hebben in een brief aan Provinciale Staten toegezegd dat er een goede oplossing gaat komen voor de problemen die de scheepvaart naar Drenthe krijgt door de kortere draaitijd van de spoorbrug vlakbij het station in Groningen over het Noord-Willemskanaal.

Vanaf 2022 zullen er meer en snellere treinen rijden tussen Groningen en Leeuwarden en gaan alle andere regionale treinen anders rijden. Om die reden kan de spoorbrug nog maar twee keer, twee minuten per uur open voor de scheepvaart. Zowel pleziervaarders als binnenvaartschippers vinden dit een onmogelijke doorvaart omdat de spoorbrug ingeklemd is tussen twee andere bruggen. Deze bruggen moeten alle drie in één keer genomen worden. Uit een test van RTV Drenthe bleek al dat doorvaart in twee minuten onmogelijk was. De huidige doorvaart is twee keer acht minuten per uur en dat is in de zomer met veel recreatievaart al heel krap.

Samen met spoorbeheerder ProRail zoekt de provincie naar een oplossing om de doorvaarttijd langer te maken. De provincie vindt zelf de doorvaart van twee minuten ook niet acceptabel. Dit najaar worden alle mogelijke oplossingen besproken met belangenbehartigers van de recreatie- en beroepsvaart en eind dit jaar moet er een definitieve oplossing zijn. Zowel het Watersportverbond als binnenvaartbranchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer en de Algemeene Schippers Vereeniging eisen een oplossing. Maar ook de provincie Drenthe eist een goede doorvaart. De beroepsvaart naar Assen beperkt zich tot eens per week een grindschip en eens per maand een cementtanker. Maar ook de recreatievaart van en naar Drenthe maakt volop gebruik van de brug: 2.800 plezierboten werden er vorig jaar geteld.

Houd voor meer informatie deze website in de gaten. Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam Groningen/Drenthe van het Watersportverbond is hier te vinden.

Bron afbeelding: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe

naar boven