Deel dit artikel:

Nieuws over het vaarwegnetwerk Midden-Delfland en het Westland

Afgelopen vrijdag werden, in het mooie clubhuis van de WV De Bommeer te Vlaardingen, overeenkomsten getekend tussen enerzijds Staatsbosbeheer en het Watersportverbond en anderzijds tussen het Watersportverbond en zes watersportverenigingen, waarvan twee kanoverenigingen. Hiermee is het Watersportverbond met Staatsbosbeheer overeengekomen jaarlijks twee controles uit te voeren van de bebordingen van het vaarnetwerk Midden-Delfland & Westland. De zes watersportverenigingen zijn met het Watersportverbond overeengekomen deze controles uit te voeren.

Deze zes verenigingen zijn de Kanovereniging Natsec, WV De Bommeer, SWC Vlietland, Kanovereniging De Windhappers, WSV Westland en de Delftse Watersportvereniging. De voor het Watersportverbond nieuwe activiteit heeft een lange aanloop gekend. Medio 2014 nam de Gemeente Westland het initiatief tot het opzetten van een recreatief vaarknooppuntensysteem voor op het recreatief binnenwater maar deels ook beroepsmatig gebruikt binnenwater als het Rijn-Schiekanaal in samenwerking met het Recreatieschap Midden-Delfland. De watersportverenigingen gevestigd in dit gebied en het regioteam Zuid-Holland Midden traden op als adviseurs. 

Nadat de plannen gereed waren voor uitvoering, bleek dat de geplande borden in het vaargebied in het water geplaatst moeten worden. Met als consequentie dat controles slechts per boot kunnen worden uitgevoerd, wat deze controles relatief erg kostbaar maakt. Hiermee dreigde het project alsnog te sneuvelen. Het Regioteam Zuid-Holland Midden doorbrak deze impasse door het Watersportverbond voor te dragen als uitvoerder van de controles.

Dit voorstel heeft een belangrijke aanzet gegeven tot de aanleg van het vaarnetwerk dat geopend werd op 24 juli 2015. Begin 2017 is Staatsbosbeheer belast met het beheer van dit vaarnetwerk.

Met deze samenwerking is onder meer bereikt dat watersporters, als gebruikers, medeverantwoordelijk zijn voor het beheer van 'hun' vaarnetwerk en het Watersportverbond duidelijk op de kaart is gezet. Wellicht is met dit initiatief een eerste kiem gelegd voor verdere ontwikkelingen. 

Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam Zuid-Holland Midden van het Watersportverbond is hier te vinden.

naar boven