Deel dit artikel:

Stichting De Nije Kompanjons wint Nationale Motorbootvaren Prijs 2016

De jury van de Stichting Bevordering Motorbootvaren heeft de Nationale Motorbootvarenprijs 2016 toegekend aan de Stichting De Nije Kompanjons van de Friese Turfroute, die in 1974 is opgericht om het voortbestaan van de Turfroute als toeristische trekpleister zeker te stellen. Provincie en gemeenten zijn toen door de initiatiefnemers enthousiast gemaakt voor het plan om de betreffende vaarten bevaarbaar te houden. Een stichting werd opgericht om toezicht te houden op de nakoming van de toen gemaakte afspraken, zorg te dragen voor de promotie van de Turfroute en de bezoekers te begeleiden.

De geheel door vrijwilligers bemande stichting is in de dagelijkse praktijk een partner en verlengstuk van de provinciale en gemeentelijke instanties, die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de Turfroute en de bediening van bruggen en sluizen. In 2016 maakten 1.350 motorboten gebruik van de route.

Beoordeling jury
De jury heeft bij haar beoordeling de volgende argumenten zwaar laten wegen: het is een van de oudste initiatieven in Nederland om waterwegen te behouden voor de recreatievaart. Sinds 1974 hebben de bemanningen van bijna 70.000 motorboten veel plezier aan de route beleefd en wordt de organisatie geheel bemand door vrijwilligers. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat het bestuur naast haar promotionele taak de toekomst niet uit het oog verliest en blijft werken aan voorstellen voor verbeteringen van de route. Zo is er recent door de regionale overheid een bedrag van 12 miljoen euro geïnvesteerd in de renovatie en verbetering van de Turfroute.

Kortom, de organisatie van de stichting De Nije Kompanjons staat als een huis en de motorbootvaarders zullen nog vele jaren van een vaartocht langs deze prachtige route kunnen genieten. De heer Peter van Arkel, bestuurslid belangenbehartiging van het Watersportverbond en lid van de jury, vindt als motorbootvaarder de stichting een terechte winnaar: "De Stichting Nije Kompanjons zet Drenthe voor ons motorbootvaarders weer op de kaart", aldus van Arkel. 

Aantal inzendingen
Het aantal inzendingen voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2016 was zeer bevredigend. De voorstellen zijn zeer gevarieerd, zoals projecten om de duurzaamheid van de watersport te bevorderen, bijzondere renovatie- of uitbreidingsprojecten van jachthavens, personen die bijzondere vaarprestaties met hun motorboot hebben geleverd, de organisatie van bijzondere vaartochten en organisaties die zich inzetten voor natuurbeleving door de waterrecreant.

Prijsuitreiking
De prijs is op 10 februari uitgereikt tijdens de opening van Boot Holland in Leeuwarden daartoe in de gelegenheid gesteld door het beursmanagement. De voorzitter van de Stichting Bevordering Motorbootvaren, Oluf van Oosterom, toonde zich daarvoor tijdens zijn toespraak bij de prijsuitreiking zeer erkentelijk.

 

Bron afbeelding: J. Knevelman

naar boven