Deel dit artikel:

Linge Rijnvaart een stap dichterbij

De Linge, de langste rivier van Nederland, is nu nog bevaarbaar van Gorinchem tot Buren. Doorvaren is helaas nog niet mogelijk. Het is een voor de watersport aantrekkelijke rivier door een fraai landschap en langs historische steden.

 In de zomer wordt er, met name door motorbootvaarders en kanoërs, al veel gevaren op de Linge. Als doorvaart richting het Amsterdam-Rijnkanaal en verder mogelijk wordt zal dit aantal zeker fors toenemen. Na Buren gaat de Linge zuidwaarts richting Tiel en komt deze uiteindelijk uit in het Pannerdensch kanaal. Dit traject na Buren bevaarbaar maken is een onmogelijke opgaaf. Gelukkig is er een mogelijke vaarweg via de Korne en de Maurikse Wetering. Deze laatste gaat nu via een sifon onder het Amsterdam-Rijnkanaal door. Dit alles betekent dat er een mogelijke vaarweg is met een beperkt aantal te overbruggen obstakels, waaronder een te realiseren sluis bij het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Door gemeenten en bedrijven in het gebied wordt het doortrekken van de Linge niet alleen gezien als een kans voor de watersport, maar ook als een verbindend element voor alle toeristische activiteiten en daarmee de sociaal economische ontwikkeling. Alle partijen zijn er zich van bewust dat de realisatie de nodige miljoenen aan investering zal vergen. Door een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit overheid, watersport (Watersportverbond en VNM) en bedrijfsleven is een verkenning uitgevoerd naar de technische haalbaarheid en zijn partijen benaderd die het project willen ondersteunen. Dit is positief verlopen en de eerste vervolgstap is nu een gedegen haalbaarheidsstudie met technische en economische onderbouwing van de plannen. Het plan voor het doortrekken van de Linge is ook opgenomen in de Basisvisie 2015-2020 van Waterrecreatie Nederland.

De middelen voor een haalbaarheidsstudie zijn bijeengebracht door overheid en bedrijfsleven, en onlangs is vanuit het Regionaal Investeringsfonds Rivierenland een bijdrage van 50% à €10.000 toegekend. Op korte termijn kan de haalbaarheidsstudie dan ook van start gaan. Het Watersportverbond is nauw betrokken bij de plannen, Herman Janssen (regiovertegenwoordiger Brabant) is voorzitter van de werkgroep. "Wij zien het doortrekken van de Linge als een aantrekkelijke vaarweg voor de recreatievaart en als een veilig alternatief voor de route over de Waal", aldus een trotse Herman.
Meer informatie over de werkzaamheden van het Regioteam Brabant van het Watersportverbond is hier te vinden. 

 

naar boven