Deel dit artikel:

Sloepennetwerk in West-Friesland

De Provincie Noord-Holland heeft Projectbureau Vrolijks opdracht gegeven om te onderzoeken of er extra Oost-Westverbinding mogelijk zijn tussen het sloepennetwerk in West-Friesland en het BRTN-Netwerk in de rest van de Kop van Noord-Holland.

Het Regioteam Noord-Holland van het Watersportverbond is gevraagd mee te denken en input te leveren. Dinsdag 16 januari 2018 heeft Rob Vrolijks van het projectbureau een gesprek gevoerd met Truida Bakker van het regioteam. Ze heeft onder andere aandacht gevraagd voor de bedieningstijden van diverse kunstwerken, de mogelijkheden om onderweg ook op de wal actief te zijn, de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen langs de route en de beschikbaarheid van oplaadpunten voor elektrisch varen. De punten worden meegenomen in het onderzoek.

De officiële opening van het netwerk van mooie routes door het prachtige gebied in Noord-Holland Noord vindt plaats op vrijdag 20 en zaterdag 21 april 2018. 
Het Regioteam Noord-Holland is blij met de ontwikkeling en me het netwerk. Meer informatie over de werkzaamheden van het regioteam is hier te vinden.
naar boven