Deel dit artikel:

Onderzoek naar routenetwerken in de provincie Zuid-Holland

Pieter Runsink van het Regioteam Zuid-Holland Midden van het Watersportverbond is gevraagd deel te nemen aan een 'Health Checkwerkgroep' van de provincie dat routenetwerken onderzoekt.

Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft in 2017 onder meer geconstateerd dat:

 • De opdracht tot het aanleggen van routenetwerken volgens plan verloopt
 • Er onvoldoende inzicht is in de vraag hoe deze gebruikt worden
 • Er onvoldoende inzicht is in de vraag wie deze gebruikt
 • Er onvoldoende inzicht is in de vraag hoe de gebruikers de routes ervaren

Medio 2017 zijn een tweetal klankbordgroepen ingesteld. De ene werkgroep onderzoekt de mogelijkheden van een routebureau (zoals dat in meerdere andere provincies al bestaat) en de andere werkgroep houdt zich bezig met een zogenaamde Health check om:

 • Het huidige gebruik van de netwerkwerken in beeld brengen
 • Draagvlak bij ondernemers te verkrijgen
 • Bekendheid te genereren (bijvoorbeeld van de startpunten)
 • De wensen en ambities van de gemeenten in kaart te brengen
 • Te achterhalen wie zich eigenaar voelt
 • Te achterhalen hoe borging van het beheer in huidige ruimtelijke plannen en ontwikkelingen geregeld kan worden
 • De fysieke gesteldheid van de routes te checken
 • Te achterhalen waar gebruikers nu route-informatie vinden
 • Te achterhalen hoe de route-informatie nu is geregeld
 • Vaststellen welk ambitieniveau wordt gekozen of nagestreefd 

Gestart is met de modaliteiten wandelen (inclusief boerenlandpaden), fietsen, ruiters en natuurlijk varen. Wellicht wordt nog uitgebreid naar mountainbikers en skaters en kanovaarders.

Beide klankbordgroepen hebben een kopgroep ingesteld en belast met de voorbereidende werkzaamheden. Namens het Watersportverbond zit Pieter Runsink in zowel de klankbordgroep Health check als in de kopgroep Health check.

Het Watersportverbond zit er bovenop en behartigt de belangen van de watersport in de regio. We houden u via de regiopagina van het Regioteam Zuid-Holland Midden op de hoogte.

naar boven