Marifonie op zee (GMDSS)

Wie een zeevaartmarifoon vergunning wil of wie GMDSS apparatuur in bezit hebben moet het GMDSS-module B examen afleggen. Wat houdt dit examen in en wat is GMDSS?

GMDSS staat voor Global Maritime Distress and Safety System. Het is een internationaal gebruikte term, het examen is dan ook internationaal te gebruiken en is voor iedereen die een vergunning voor het gebruik van hoog vermogen zeevaartmarifoon wil hebben of behouden. Je moet dan wel in het bezit zijn van een Marifooncertificaat of een Basiscertificaat Marifonie. Ook is het voor iedereen die additionele GMDSS-apparatuur willen aanschaffen, zoals DSC, EPIRB, INMARSAT-C. Ook dan moet je in het bezit zijn van een marifoon certificaat.

Het Watersportverbond werkt voor de examinering van Klein Vaarbewijs- en marifoonexamens samen in de Stichting VAMEX. Voor meer achtergrondinformatie over de marifonie-examens kunt u daarom kijken op www.vamex.nl.

Agentschap Telecom heeft per 1 augustus 2008 nieuwe exameneisen van toepassing verklaard, waarin naast een theorie-examen ook een praktijkexamen is opgenomen.

Helaas kan het Watersportverbond deze examens niet organiseren en moeten we je daarvoor verwijzen naar maritieme opleidingsinstituten zoals zeevaartscholen. Meer informatie over examenreglement en examenlocaties kun je vinden bij Agentschap Telecom, tel.: 050 5877444.

naar boven